Tarieven Buitenschilders

Volgens welke tarieven buitenschilders werken is afhankelijk van een groot aantal factoren. Daarbij zal het voornamelijk gaan om het soort werk dat uitgevoerd moet worden en natuurlijk ook over de te gebruiken materialen. Al deze zaken zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen dan ook als geheel de tarieven bepalen.

De buitenschilders tarieven hangen dus af van de aard van het schilderwerk maar ook van de plaats waar het werk zal worden uitgevoerd. Buitenschilders in Amsterdam zullen voor werkzaamheden in Amsterdam vaak een lager tarief in rekening brengen dan voor werkzaamheden in bijvoorbeeld Rotterdam. Dit komt natuurlijk omdat er dan veel meer reistijden verrekend moeten worden, de uren dat de werknemers immers onderweg zijn zullen niet voor eigen rekening genomen worden maar bij u in rekening gebracht worden. Wat kost een buiten schilder zal echter voor de rest bepaald worden door de aard van het werk, de daarvoor te gebruiken materialen en natuurlijk de staat van het bestaande schilderwerk. Onder de buitenschilders taken zal immers ook het onderhoud aan het houtwerk vallen en daar gaan vaak veel kosten inzitten. De tarieven van buitenschilders zullen daarom ook meestal niet opgebouwd zijn uit een vaste prijs voor bepaalde werkzaamheden maar uit een uurtarief. De staat van het te schilderen houtwerk zal immers een belangrijke invloed hebben op de uit te voeren werkzaamheden. Als het houtwerk bijvoorbeeld veel scheuren vertoond bij de hout verbindingen zal dat eerst gerepareerd moeten worden voordat er geschilderd kan worden. Volgens welke prijs buitenschilders dat werk uit kunnen voeren hangt daarmee af van de situatie die men aan treft.

Het repareren van schilderwerk dat bestaat uit het kaal schuren of strippen van het hout en het daarna aanbrengen van meerdere lagen verf is natuurlijk veel duurder dan het overschilderen van bestaand schilderwerk. Vandaar ook dat volgens een uurtarief buiten schilder werk aanbieden de gangbare manier van werken is voor buitenschilders in Nijmegen en alle andere plaatsen in Nederland. Naast de eventueel uit te voeren reparaties aan het schilderwerk of zelfs aan het hout zelf, is ook de bereikbaarheid van groot belang. Volgens welke tarieven buitenschilders kunnen werken zal bijvoorbeeld afhangen van het feit of het schilderwerk op de begane grond of op een verdieping uitgevoerd moet worden. Het schilderwerk op de begane grond is bijvoorbeeld vanaf de grond te doen en zal eventueel een klein trapje vergen. Als het schilderwerk op een verdieping uitgevoerd moet worden dan zal dat een grote invloed hebben op de buitenschilders tarieven. Om veilig te werken op hoogte van de eerste verdieping of meer zal er immers voor een veilige en goedgekeurde stijger gezorgd moeten worden. Dit is natuurlijk een kwestie van het volgen van de ARBO regels, maar het kan ook een voordeel opleveren omdat er dan over een grotere breedte gewerkt kan worden. Volgens welke tarieven buitenschilders kunnen werken zal dus bepaald worden door de bereikbaarheid van het werk. Moeilijk bereikbare plaatsen betekenen dat er meer materieel gebruikt moet worden om ze te bereiken waarbij ook met de nodige tijd voor het opbouwen en afbreken van materieel rekening gehouden moet worden. Wat kost een buiten schilder hangt daarmee dus rechtstreeks af van de aard van de uit te voeren werkzaamheden.

Het is dus belangrijk om bij aanvragen van een offerte rekening te houden met de aard van de werkzaamheden en de plaats waar deze uitgevoerd moeten worden. Ook bij het beoordelen van de verschillende offertes die u voor de uit te voeren werkzaamheden ontvangt zullen de tarieven van buitenschilders op waarde geschat moeten worden. Dat wil zeggen, u moet zich bewust zijn van de aard van de werkzaamheden die u aan hebt geboden en de consequenties die bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de uit te voeren werkzaamheden op het uurtarief die buiten schilder bedrijven bij hun berekeningen zullen hanteren kunnen hebben. Dit dient u dan ook mee te nemen bij uw afwegingen om huist voor het ene of het andere schilders bedrijf te kiezen. Dat de prijs van buitenschilders afhankelijk is van waar het schildersbedrijf gevestigd is en in welke plaats of regio de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is bij uw beoordelingen iets dat u zelf in de hand hebt, dit in tegenstelling tot de bereikbaarheid van de werkzaamheden. U doet er dus goed aan om deze invloed op de tarieven van buitenschilders te elimineren door een schildersbedrijf te zoeken bij u in de buurt. Bij het aanvragen van een offerte via de website die u hier zult vinden zal dit vrijwel automatisch gebeuren. Omdat u altijd een offerte vraagt aan bedrijven in uw eigen regio zullen de buitenschilders tarieven dan ook in mindere mate afhankelijk zijn van reistijden.